Privacy Statement

Privacy beleid

Autobedrijf Nowee houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP).

Waarom worden deze gegevens opgeslagen?
Wij bewaren uw gegevens bij reparatie- en/of verkoop van automobielen en/of onderdelen
in een beveiligde omgeving. Deze gegevens worden gebruikt voor registratie van eventuele
garantie en de financiƫle administratie. In de wet is bepaald dat iedere ondernemer ten
minste gedurende een periode van 7 jaar de administratie bewaard.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Autobedrijf Nowee verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze
diensten en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:
– Naam, adres, postcode en woonplaats
– Geboortedatum voor overschrijvingen
– Telefoonnummer en eventuele mailadres
– Betaalgegevens

Bewaar periode Persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, afhankelijk van het
doel, zoals garantie periode, tenzij op grond van de Nederlandse Wet een langere bewaartijd
noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet gedeeld en/of verkocht aan derden! Deze worden
uitsluitend gebruikt voor de overeenkomst die wij met u als consument aan gaan.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Het beveiligd bewaren van uw persoonsgegevens worden door ons zeer serieus genomen,
wij nemen maatregelen tegen het verlies of misbruik van deze gegevens. De Wet
Bescherming Persoonsgegevens schrijft voor, dat u het recht heeft om alle gegevens die wij
over u hebben verzameld hebben, in mag zien en zo nodig te corrigeren of te verwijderen,
stuur hiervoor een mail naar info@autobedrijfnowee.nl. Bellen kan natuurlijk ook naar 010-
4667545, wij zullen zo snel mogelijk, echter maximaal binnen 14 dagen op uw verzoek
reageren, de wettelijk bepaalde termijn hiervoor is 40 dagen. Op de website kunnen links
staan naar websites van derden. Deze websites hanteren hun eigen daarbij behorende
privacy beleid. Autobedrijf Nowee kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier
waarop de persoonsgegevens door derden worden behandeld.

Heeft u een klacht ? Meld het ons, wij helpen u graag! Mocht u er niet uit komen, dan kunt u
contact op nemen met de AP ( Autoriteit Persoonsgegevens )
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens:
Autobedrijf Nowee
Vlaggemanstraat 44
3045 PP Rotterdam
Tel. 010-4667545
Email: info@autobedrijfnowee.nl